Resultater fra klubbens spillekvelder og turneringer:

Oppdatert 16.01.2019          

Linker til spillestensiler og resultater hos Bridge Norge finner der her.

Gammelt format. (Bruk html utgavene)

 

 

 

Hvis noen mener at noe er feil, må det være skrevet feil på slippen. I så fall må vedkommende få med en
bekreftelse fra det
aktuelle motstanderparet så kan jeg korrigere. Dette må skje senest neste spillekveld.

ALLE på bordet må sjekke at slippen som leveres er korrekt utfylt før levering. 
NB: Husk også å sjekke at poengene er skrevet riktig vei (ØV/NS)!
 
ALLE må sjekke resultatslippen sin når den foreligger og eventuelt melde fra om avvik så raskt som mulig.

Last ned PDF leseren gratis om du ikke har den allerede.