Styret 2022/2023

På årsmøtet 5.4.2022 ble følgende valgt inn i styret for inneværende sesong.

Rolf Sjødal

Rolf Sjødal
Leder - Mobil: / Epost:


Tor Erik Granum

Nestleder - Mobil:


Tonje Robberstad

Kasserer - Mobil:


Arild Olsson

Arild Olsson
Styremedlem - Mobil:


Dag Valla

Dag Valla
Styremedlem - Mobil:


Einar Visnes

Einar Visnes
Styremedlem - Mobil:


Øvrige verv

Revisor: Finn Leiang Vararevisor: Arvid Næss

Valgkomité: Finn Leiang og Per Olav Roksvaag