Utleggsmal kantine

Vi kommer nå til å gjøre en forbedring når det gjelder refusjon for kakebaking og annet innkjøp til kantinen. Både for å forenkle jobben til kasserer og for å raskere få tilbakebetalt, lager vi opp en egen mal som man fyller ut på spillekvelden. Turneringsleder vil ta bilde av det utfylte skjemaet som vil inneholde informasjon om beløp, navn og kontonummer. Dermed vil det komme rett inn i regnskapet og kan dermed på en enkel måte bli utbetalt.

Malen finnes her