Styret 2017

 

Finn Leiang

970 95 077

 

Arild
Olsson

982 80 405

 

Anne Gullie
Falkenberg

997 13 420

Nico
Keilman

66 91 66 22

Tonje Robberstad

404 12 648

Narve
Granĝien

994 24 837