Svar på svake 2 – åpninger                                   (av Atle Hjort-Larsen)

Enkelte setter store krav til fargekvalitet når de åpner med svake 2, mens andre bruker åpninger med
lurvete verdier i fargen. Bli enig med makker om dere skal akseptere Dxxxxx eller om dere krever
2 topphonnører sjette. Personlig åpner jeg med alt fra 4 – 10 hp og til dels lurvete verdier. Det er imidlertid
viktig å understreke at jeg gjør det fordi vi har et system som fanger opp de ulike nyansene.

Standardsvar på svake 2 ruter/ hjerter/ spar :

1.        Egen farge er krav for en runde !!!

2.        2 hjerter / spar  - 2NT

2NT spør makker om singelton eller renons. Åpneren melder da av sin singelton/renons. hvis han har ellers
gjentas åpningsfargen. 
Eks :                                                                      

   N        N        S
Exxxxx     2sp      2NT
xxx        3kl      3ru
Kxx        4ru      4NT
X          5ru      6sp

    S
KDknx      Syd spør og får vite om kortfarge i kløver. Han melder kontroll (E el K)
x          i ruter, Nord melder kontroll i ruter. Syd spør og får vite om et ess.
EDx        Hvor mange stikk kan syd nå telle opp ? Hvis makker har spar ess ser 
Exxx       han 6 + 3 + 1 + sannsynligvis 2 stjelinger i hjerter på egen hånd.
 
           Har Nord kun 2 hjerter, må han ha 4 ruter og syd får dermed sannsynligvis 
          
6 + 3 + 1+ 2 stjelinger ( en I ruter og en I hjerter)

Så lett og kontrollert !

  

3.         Støtte av åpningsfargen = sperrebetont

Eks:
                                Dknxxxx                                  V                N                Ø                S
                               
Dx                                           -                2sp           pass          3sp
                               
Kx                                            ?
                                xxx                                           Syd er tøff, men han setter press på motparten. Hva skal
Kx                                                                            han gjøre ? Hvis han er meget god melder som finner fram
Kknxx                                                                      til 3NT - som er toppkontrakten Ø - V
Eknxx
KDx
                                Exx
                                xxxx
                                xxxx
                                xx

 4.          2 ruter    2NT

2NT er etter 2 ruter et spørsmål om sidetopphonnører (EKD).
Dette avviker noe fra hvordan 2NT brukes etter 2 i major.
Hvorfor ? Jo fordi makker langt oftere etter en 2 ruter-åpning søker etter å komme i kontrakten 3 NT.
Eks

Kx                    N          S
Knx                  2RU        2NT
KD10xxx              3SP        3NT
xxx

Knx                                         Sitter du syd og hører makker åpner med 2 Ruter, er det eneste som
EKxx                                       er interessant for deg å finne ut om makker har sparhonnør. Du melder 2NT.
Exx                                          Uten sidehonnør melder makker 3 ruter. Her har Nord Sp K og
Ekx                                          melder av den grunn 3sp. Du kan nå trygt legge kontrakten i 3NT.

Hvordan skal vi få vist honnørstyrke og fargeinnhold hvis vi våre 2 åpninger er fleksible både når det gjelder poengstyrke og krav til fargens innhold ?

Jeg sier ovenfor at ny farge fra åpnerens makker er krav for en runde, mens 2NT er spørsmål etter singelton eller renons.
Imidlertid kan vi fristille meldingen 3 kløver og benytte den som spørsmål etter poengstyrke og fargekvalitet.

 2hj/2sp – 3 kløver

Svarene er da som følger

3 ruter   - Dårlig farge og minimum poeng
3 hjerter - God farge og minimum poeng
3 spar    - Dårlig farge og maksimum poeng
3 NT      - God farge og maksimum poeng

Eksempler:

xx         V      N       Ø       S
Dxxxxx           2hj      p      3kl
Kxx        p     3ru      p      3hj
Dx         pass rundt

           For syd er det uinteressant om makker har singelton eller
Exx        ikke, derfor spør han med 3 kl.
Kxx        Dårlig farge og minimum gjør at syd legger av i 3 hjerter.
Exxx
Exxx

Kxxxxx     V       N       Ø       S
Kxx               2sp      p      3kl
Dx         p      3sp      p      3NT
Dx
           Syd spør og Nord viser maksimum poeng og dårlig farge.
xx         3NT er en naturlig sluttkontrakt
Eknx
Kxx
Ekxxx

Oppsummeringen viser at etter at hvis makker har åpnet i svake to kan makker:

a. spørre etter singelton/renons
b. spørre etter honnørstyrke og fargekvalitet
c. sperre
d. spørre etter honnører (etter 2 ruteråpninger).

Det skulle gi deg alle muligheter til å kommunisere fornuftig med makker, når en av dere har åpnet med svake to.