melde- og spille- tips

Atle Hjort-Larsen har skrev endel artikler i tidligere bulletiner for å hjelpe medlemmene å komme fram til nyttige melde/spilletips. Vi tillater oss å legge ut disse artiklene for de som ikke har sett dem tidligere og for repetisjon for andre.

Nesodden Bridgeklubb har også fått noen artikler av  Arild Grøstad/ Paul Næverlid og Sven Pran.

 

Emne Forf. Lagt ut:
Bruk av overføringsmeldinger etter at makker har åpnet med 1 NT              AHL 25/1 2003
Svar på svake 2 – åpninger AHL 1/3 2003
Signalsystemer -
      - Fordelingssignaler
      - Styrke og svakhetssignaler
      - Sekvensteknikk
AHL 1/3 2003
Styrke og svakehetssignaler AHL  21/9 2003
Riktig kortbehandling AHL  21/9 2003
Negative doblinger AHL 5/12 2006
Negative doblinger, kravpass AHL 5/12 2006
Lavinthal-signal i motspill AHL 5/12 2006
Bruk Turneringslederen Forord AG 2/3 2003
Bruk Turneringslederen Del 2 AG 2/3 2003
Bruk Turneringslederen Del 3 AG 21/9 2003
Hvordan bruke "Revers" Nico 1/2 2009

Sist oppdatert: 01.02.2009