Bruk av overføringsmeldinger etter at makker har åpnet med 1 NT 
(av Atle Hjort-Larsen)

Overføringsmeldinger er en konvensjon som alle kan ha nytte av.
Normalt er det er lite hensiktsmessig at den svake hånden blir spillefører etter at makker har åpnet med 1 Nt.
Det medfører at den sterke hånden blir blottlagt som blindemann, og det vil være enklere for motparten å finne rett motspill.
Det er derfor mer og mer vanlig å benytte overføringer etter makkers grandåpning for at kontrakten
skal komme på ”rett” hånd.

Prinsippet ved overføringer er som følger :

Når svarhånden melder 2 ruter eller 2 hjerter på makkers grandåpning, ber han om at åpneren melder fargen over

(2 ruter til hjerter/2 hjerter til spar).

Svarhånden vil alltid ha minst 5 kort i fargen han overfører til, mens styrken kan være alt fra 0 – 20 hp.

Grandåpneren vil normalt melde fargen det overføres til og det videre meldingsforløpet blir da som følger :

   a) 1NT   -   2 ru
       
2hj   -   pass       
 Du har en svak hånd med 5 eller 6 kort hjerter og under 6 –7 hp

    b) 1NT   -   2ru
          2hj     -   2sp           Du inviterer til utgang med 5 hjerter og 4 kort spar.

    c) 1NT   -   2ru
  
      2hj     -   2NT           Du inviterer til utgang med 5 hjerter og en balansert hånd.

    OBS ! Det er ikke noe poeng i å invitere med 3 hjerter fordi makker kan ha minimum og dobbel hjerter.    
    Da er idealkontrakten 2 NT.

     d) 1NT   -  2ru
          2hj   -    3kl / 3ru    Dette er naturlig krav til utgang med 5 hjerter og minst 4 i meldte farge

    e) 1NT   -  2ru
  
      2hj     -  3 hj            Invitt til utgang med minst 6 hjerter

     f) 1NT  -   2ru
  
      2hj   -   3NT             Dette er forslag til sluttkontrakt med 5 hjerter og en balansert hånd.

Grandåpneren kan korrigere til 4 hjerter med 3 kort støtte eller mer.
NB! Gå veien om 3 nt i denne posisjonen fordi makker kan ha dobbelton og det kan være gunstig
å spille grandkontrakt fremfor hjerterkontrakt. Samme prinsipp gjelder som for eksempel c) ovenfor.

Etter 1NT – 2hj – 2sp er det videre meldingsforløpet tilsvarende som ved overføring til hjerter.

Overføring til en minorfarge

Hvis du ønsker å overføre til en minorfarge er følgende prinsipp min personlige favoritt :

a) 1NT   -   2sp    ber om overføring til kløver. Grandåpneren melder da vanligvis 3 kløver som du normalt passer.

Dette gjør jeg f. eks med kortene: xx - xxx - xx - Dxxxxx . Denne hånden er normalt null verdt i grandkontrakt.
Meldingen 2 kløver er vanligvis Stayman og kan ikke benyttes, så du er nødt for å finne kløverkontrakten
på en annen måte. (Med bare 5 kløver mindre passer jeg med en slik hånd og lar det stå til i 1nt.)

OBS! Hvorfor overføre via 2 spar ? Jo fordi hvis grandåpneren har to topphonnører minst tredje i kløver
melder han ikke 3 kløver direkte, men går veien om 2 NT !
Det er da en stor sjanse for at vi kan nå utgangen
som ingen andre finner.

For eksempel hvis du sitter med xx – xxx – Ex  - Dxxxxx.
Makker har åpnet 1nt - du overfører til kløver med 2 spar, og hører 2NT fra makker. Du vet at han nå har
ess, konge minst tredje i kløver, og legger selvfølgelig kontrakten i 3 grand fordi det er store muligheter for at
hånden din er verdt totalt 7 stikk  -  6 i kløver + ruteress!

b)1NT – 2NT    ber om overføring til ruter. Grandåpneren melder 3 ruter, såfremt han ikke har to topphonnører
minst tredje i ruter. Da melder han 3 kløver etter samme prinsipp som ovenfor.

Ved å benytte overføringsmeldinger mister du muligheten til å invitere med 2NT over 1NT,
men det har jeg foreløpig ikke savnet.

Dette er enkle og gode prinsipper som vil skaffe deg og makker flere poeng i det lange løp
(mens makker og jeg får færre).

Sett deg ned med din makker og gjør de nødvendige avtaler,og du/ dere vil ha mye glede av
denne enkle konvensjonen.