Bruk turneringslederen  - 2)

Sist begynte Arild Grøstad med en artikkelserie om bridgens turneringsreglementet og hvordan dere kan forvente at en del vanlig forkommende feil vil bli håndtert. Ikke minst er det en oppfordring til dere alle om å tilkalle turneringsleder hver gang det måtte oppstå en situasjon som dere er usikre på hvordan skal behandles. Klubben har en turneringsleder hvis hovedoppgave er å rettlede spillerne når en mulig uoverensstemmelse med regelverket har funnet sted. Denne rollen blir nå ivaretatt av Paul Næverlid.

Her fortsetter Arild og Paul dialogen rundt ofte forekommende feilsituasjoner:

Bruk turneringslederen 2    Om utilstrekkelig bud og melding utenfor tur.

Paul, det er fort gjort å bli ivrig når man spiller bridge og hvis en er litt ukonsentrert hender det dessverre at man melder uten at det er sin tur. Hvordan løser man slikt?

-         I utgangspunktet skiller man mellom meldingen pass og annen melding utenfor tur. Reglene for å løse en
slik feil er veldig likt det man gjør ved det som kalles ”utilstrekkelig bud”. Kan jeg ta den først?

Ja, men hva er utilstrekkelig bud?

-          For eksempel å melde 1 Hjerter etter 1 Spar.  

Da må man vel i stedet melde 2 Hjerter?

-          Det er en myte at man MÅ det. Aller først må spilleren til venstre for den som kom med det utilstrekkelige
budet enten akseptere budet ved å melde videre, bevisst eller ubevisst – (husk at Pass er en melding) –
eller ikke akseptere budet. I så fall skal turneringslederen tilkalles.

Hvis budet aksepteres går meldingene videre derfra, men hva når det ikke blir akseptert?

-          Nytt bud kan da gjerne være 2 Hjerter som i eksempelet, eller høyere i samme farge. Da kan alle melde videre
som normalt. Eller så kan vedkommende melde Pass. Makkeren til den som meldte utilstrekkelig og rettet budet
til Pass er da forhindret fra å melde noe annet enn Pass resten av meldingsforløpet.

Javel, jeg tror jeg henger med ennå. Men hva med melding utenfor tur?

-          Som sagt er reglene for dette veldig likt. Hvis man melder Pass utenfor tur er man tvunget til å melde pass første gang
      det er sin tur til å melde. En annen melding enn pass utenfor tur kan opprettholdes eller med tilstrekkelig høyde i samme
        farge, når det er sin tur til å melde. Da fortsetter meldingsforløpet som regel videre som normalt.

-          Men tilkall turneringslederen, for det finnes noen nyanser mht. hvem sin tur det var til å melde.

Hvilke alternativ finnes enn å opprettholde bud i samme farge?  

-          Alternativet er hvilken som helst lovlig melding, men da er makkeren forhindret fra å melde noe annet enn Pass resten
av meldingsforløpet. Samtidig blir det komplisert hvis motparten blir spillefører mht. begrensninger av mulige utspill
 
fra makker o.l.

Tilkalle turneringslederen?

-          Ja, men jeg håper at turneringslederen er tilkalt lenge før det er snakk om utspill.

Er det samme regler om man åpner utenfor tur?

-          Ja, det blir det samme.

Hva med spilleren til venstre for den som melder utenfor tur, kan han/hun akseptere meldingen her også?

-          Ja, det er mulig. Bevisst eller ubevisst. Da fortsette meldingene derfra.          

Men Paul, tilbake til utilstrekkelige bud. Det finnes en del falske meldinger som avslag, poengsvar, overføringer o.l. som blir helt feil å høyne tilstrekkelig hvis man f.eks. ikke har oppdaget en innmelding fra motparten som klusser til planen.

-          Ja, da snakker vi om ”konvensjonelle” meldinger.  

Hva er reglene her?

-          Tilkalle turneringslederen er veldig viktig, for nyansene er små. Men reglene er i hovedsak at når en utilstrekkelig melding eller melding utenfor tur er konvensjonell eller at den meldingen man evt. må avlegge for at den skal bli tilstrekkelig i sin tur blir konvensjonell, da står vedkommende fritt til å melde hva som helst, men makkeren er da forhindret fra å melde noe annet enn Pass resten av meldingsforløpet.

Så hvis makkeren din f.eks. har åpnet med sterke 2 Kløver og du melder poengsvar 2 Hjerter for å vise 5-6 poeng, men så viser det seg at motspilleren i mellom har meldt inn 2 Spar. Hvis spilleren til venstre for meg ikke aksepterer budet, da kan jeg melde hva jeg vil, men makker er uansett forhindret fra å melde mer unntatt Pass?

-          Det er korrekt.

Da bør jeg kanskje ta en råsjanse og melde en utgang direkte, hvis jeg føler at vi har nok til utgang?

-          Det kan være lurt, ja. Men det er selvsagt en risiko for å finne feil kontrakt. Men ulykken er jo uansett ute.

Vil du tipse spillere som er utsatt for dette ved bordet at en eventuell utgang bør meldes direkte?

-          Nei, det kan jeg ikke gjøre uten videre. Men på et direkte spørsmål om det er tillatt er svaret ”ja”.

 

Arild Grøstad.