Bruk turneringslederen 1 Forord.

I forbindelse med gledelig mange nye ansikter på spillekveldene i klubben og med flere i vente fra kurs, fant vi (jada, det var Per!) ut at vi kan lage et innslag i Bulletinen der vi vil presentere noen bridge- og turneringsregler og bruk av disse. Klubben har en turneringsleder hvis hovedoppgave er å rettlede spillerne når en mulig uoverensstemmelse med regelverket har funnet sted. Denne rollen blir nå ivaretatt av Paul Næverlid i Nesodden Bridgeklubb. I spesielle turneringer som f.eks. Nesoddmesterskapet kan det være aktuelt å leie inn en turneringsleder for denne turneringen. I noen tilfeller blir det dessverre nødvendig å straffe den feilende part eller gi motparten en mulig fordel. Turneringslederen er klubbens enerådende dommer, hans/hennes ord er lov.

Eksempler på feil og mulige straffereaksjoner som kan forekomme vil vi komme tilbake til senere i denne artikkelserien som vil pågå frem mot sommeren.

Regelverket vi snakker om er ”Internasjonale lover for turneringsbridge” fra 1997, riktignok med noen reviderte justeringer siden den gang. Man kan finne disse lovene samt definisjoner, stikkordsregister og annet godt stoff på Internett: http://old.bridgefederation.no/LU/Lover/index.htm.

Regelverket er stort og tidvis komplisert selv om mesteparten er tydelig basert på logikk og sunn fornuft, men det er også stort og komplisert fordi nyansene mellom de ulike konfliktsituasjonene er små. Det råder mange myter i forbindelse med lovene, også blant oss som liker å kalle oss erfarne klubbspillere. Disse mytene vil vi forsøke å avlive, bekrefte eller nyansere bedre.

Vi har også fått med oss vår turneringleder i Nesoddmesterskapet over mange år, Sven Pran. Han vil presentere deler av regelverket i egne ”brev” som vi legger som vedlegg til Bulletinen. Dette vil komme parallelt med vår egen artikkelserie.

Artikkelserien jeg har valgt å kalle ”Bruk turneringslederen” er skrevet som en dialog mellom Paul og undertegnede. I dag vil jeg starte med det aller første, hva som kan skje når vi skal ta opp kortene fra kortmappa:

-          Paul, noe av det første som skjer, og det skjer vel ganske ofte, er at vi tar opp feil kort fra mappa?

-          Ja, det skjer fra tid til annen at vi f.eks. legger mappa på bordet slik at mappens Nord ikke peker mot salens Nord. Da kan vi fort plukke opp feil kort. Og når minst én har kikket på disse kortene eller at noen har mistanke om at minst én har kikket på dem, må spillet spilles slik de er tatt opp.

-          Hva skjer da?

-          Først må turneringslederen tilkalles. Spillet vil bli gjennomført ved at mappen blir liggende på bordet i forhold til slik de ble tatt ut slik at soneforhold og Giver stemmer med kortene. Hvis f.eks. Øst har tatt Nord sine kort osv. og blitt spillefører, settes kontrakten til Nord og poengene skrives i forhold til dette på resultatslippen. Men husk for all del å merke slippen tydelig med ”VRIDD”. Da vil poengene bli sammenlignet med de andre bordene som vanlig, men scoren for spillet blir gitt til de som har fortjent dem.

-          Men dette vil turneringslederen og de som regner ut slippene ta seg av.

-          Jada, bare vi blir gjort oppmerksomme på feilen så ordner det seg. Og det er oppfordringen uansett hvis noen er i tvil om det har skjedd en feil. Bruk turneringslederen!

 

Arild Grøstad.