Riktig kortbehandling.

(av Atle Hjort-Larsen)

 

Pål Mathisen spilte et spill på sommerbridgen, hvor han skulle behandle følgende situasjon:

 

Nord

D432

 

Syd

EK984

 

Klarer du å behandle denne situasjonen på intuisjon og uten å tenke? Hvilket kort spiller du i så fall først?

Legger du ned en honnør fra syd i første runde? Tenk en gang til!

Med denne kortfordelingen (og tilstrekkelig med inntak hos nord) skal du spille damen først! 

 

Med 4 kort hos vest må du avgi stikk (prøv) mens du kan tåle 4 kort hos øst, hvis du spiller damen først og etterpå to ganger opp mot spillefører.

 

 

Vi ser videre på følgende situasjon:

 

Nord

765

 

Syd

ED10

 

Hvis du trenger 3 stikk må du først ta finessen mot 10'eren.

 

Situasjonen vil være litt annerledes hvis du bare trenger 2 stikk.

Da vil det være korrekt å først ta finessen med damen.

Hvis den holder har du sikret deg to stikk. Hvis du taper til kongen, går du inn hos nord og tar finessen mot 10.

Dette fanger opp de tilfellene hvor vest er utstyrt med knekten singel eller dobbel som du ellers ville ha tapt mot.

 

Regel:    Med åtte kort i en farge inkludert ess, konge og knekt er det vanligvis best å knipe etter damen andre gang fargen spilles.

 

Noen eksempler:

1) Vest     Øst      2) Vest      Øst        3) Vest          Øst

   Ekkn7    6543        Ekkn76    543           Ekkn765       32

 

I hvert av de tre eksemplene bør vest første trekke esset (i tilfellet damen sitter singel),

så gå inn hos Øst og trekke liten til knekten i neste omgang.

 

Hvis vi derimot bytter Vests 7èr med 10, bør eksempel 3) spilles annerledes.

Hvis Øst har nok innkomster tas finessen i første runde, slik at du får muligheten til å ta finessen to ganger.

Årsak?  Sannsynlighetsberegning igjen! Hvis fargen sitter 4–1 er det fire ganger så stor sjanse for at damen

sitter fjerde hos syd, enn at damen sitter singel hos nord.

 

 

 

Regel:    Med ni kort i en farge inkludert ess, konge og knekt, så er det vanligvis bedre å spille de to                 topphonnørene og håpe på at damen faller enn å ta finessen mot knekten.

 

Noen eksempler:

1) Vest     Øst      2) Vest      Øst        3) Vest          Øst

   Ekkn94   654         E6542     Kkn93         E10842        Kkn63

 

1.       Spill esset først. Hvis alle følger, spilles kongen

 

2.       Spill esset først, spill deretter mot kongen. Ved å spille esset først kan vi fange opp D1087 hos nord.

        Hvis disse kortene sitter hos syd, må vi likevel tape to stikk.

 

3.       Spill kongen først. Hvis syd har startet med D975 unngår vi taper, mens vi er nødt til å tape et stikk hvis nord har den nevnte beholdning.