Artikkelserie -Bruk turneringslederen  - 3)

 

I forbindelse med at vi har laget denne artikkelserien om bridgens turneringsreglementet har vi også vært i kontakt med Sven Pran, som jo er en flittig brukt turneringsleder og som er godt kjent hos oss siden han har vært turneringsleder i en rekke Nesoddmesterskap. Han vil supplere Arild og Paul med en del oppklarende artikler. Har tar Sven for seg:

 

 Meldingsforløpet – når begynner det og når er det avsluttet

 

----Spillerne har meldt seg frem til en kontrakt og vi har hørt (eller sett – vi bruker da meldebokser?) tre passer etter siste melding. Altså er meldingsforløpet avsluttet og spillet kan begynne – eller hva?

 

Her er det mange misforståelser ute og går. Hvor ofte opplever vi for eksempel ikke at den ene motspilleren legger et kort på bordet med baksiden opp hvoretter spilleføreren eller blindemann nikker og sier ”ja”.

 

Det har spillefører eller blindemann ingenting med å gjøre!

Meldingsforløpet er ikke avsluttet før utspillet til første stikk er gjort med billedsiden opp (synlig)! Det som skal skje etter at tre passer etterfølger siste melding er:

 

1.       Den motspilleren som skal ha utspillet stiller de spørsmålene han/hun ønsker svar på vedrørende motpartens meldinger.

2.       Deretter velger han det kortet han ønsker å spille ut og legger dette på bordet med baksiden opp.

3.       Så stiller utspillerens makker de spørsmål han i tilfelle ønsker svar på.

4.       Når han ikke har (flere) spørsmål å stille gir han sin makker beskjed om at denne kan snu sitt utspilte kort slik at dette blir synlig for alle spillerne.

Og først nå er meldingsforløpet altså avsluttet og blindemannen legger opp sine kort!

 

Hvorfor denne tilsynelatende litt kompliserte fremgangsmåten?

Alle "vet" at hensikten med fordekt utspill er å redde spillet fra problemer på grunn av utspill fra feil motspiller.

Men dessverre – dette er faktisk ikke den hele og fulle hensikten med fordekt utspill.

Før spillet igangsettes har motparten anledning til å spørre om meldingers betydning.  Men de spørsmål makker stiller, skal ikke være veiledende for den som spiller ut. Derfor skal utspillerens makker vente med sine spørsmål til utspillet er valgt, men samtidig stille sine spørsmål uten å vite hvilket utspill som ble valgt. Hvor viktig dette er fremgår forhåpentligvis av fortsettelsen nedenfor:

 

Motspillerne har fått feil forklaring underveis i meldingsforløpet?

Obs.: Manglende alertering er også feil forklaring! Og en spiller som skal bli spillefører eller blindemann har en

ubetinget plikt til å gjøre oppmerksom på (før utspillet) om han vet at motparten ikke har fått alle opplysningene

de har krav på under meldingsforløpet.

 

Dersom det altså, før utspillet er gjort (fullført) med billedsiden opp blir klart at motspillerne ikke har fått de opplysningene de har krav på har de for det første rett til å ”gjenåpne” meldingsforløpet.

I så fall skal turneringslederen tilkalles, han vil da annullere den siste meldingen (nødvendigvis en pass) som ble avgitt av en motspiller og gi denne motspilleren rett til å melde noe annet. (Dersom kontrakten opprinnelig var doblet må også spilleføreren eller blindemann nødvendigvis ha meldt pass til slutt, denne siste passen blir da også annullert).

Ofte vil en slik gjenåpning av meldingsforløpet bare føre til at den opprinnelige kontrakten blir doblet, eller at den

opprinnelige doblingen blir annullert, men det er ingenting i veien for at motsatt side ender opp som spillefører og

blindemann i en helt annen kontrakt!

 

Men selv om motspillerne er fornøyd med sluttkontrakten og ikke ønsker å endre noen melding har utspilleren dessuten rett til å ta tilbake det kortet han hadde valgt for utspillet (forutsatt at ingen andre har sett dette) og velge et annet utspill. (I så fall må selvfølgelig også her turneringslederen først tilkalles!)

 

Når begynte forresten meldingsforløpet egentlig?

Meldingsforløpet begynner for en side, når en av spillerne på denne siden ser forsiden av sine kort. Den viktigste

betydningen av dette er vel antakelig det som for de fleste er en selvfølge: Da må det ikke lenger på noen måte utveksles opplysninger mellom spillerne i dette paret om hvilke avtaler de har for sine meldinger eller spill. Det er nok flere virkninger, men disse vil det føre for langt å komme inn på her.

 

Referanser i lovboken: §17A, §17E, §20, §21B, §41, §47E2, §73A1