Alertering

Når en spiller melder en melding som gir mer eller annen informasjon enn fargen som blir meldt, eventuelt viser en annen styrke enn normalt (f.eks. to over en som ikke er krav etter innmelding fra motparten), skal motparten gjøres oppmerksom på det ved at makkeren til spilleren som melder alerterer.

Det skjer ved å banke i bordet tydelig nok til at motparten får det med seg, eller ved å bruke det blå alert-kortet i meldeboksen. Dette gjør motparten oppmerksom på at meldingen betyr noe spesielt, slik at de får sjansen til å spørre om betydningen om de ønsker.

Alerteringen må skje med en gang, slik at motparten får svar på eventuelle spørsmål før de skal melde. Det er personen som alerterer som har ansvar for at motparten får med seg alerteringen. Man skal alertere alle meldinger opp til og med 3NT om det betyr noe spesielt. I første melderunde (fram til den som åpner avgir sin gjenmelding) alerterer man også over 3NT.

Er man usikker på om meldingen skal alerteres eller ikke, så er det bedre å gjøre det en gang for mye enn en for lite. I Norge er det slik at man ikke skal alertere doblinger, redoblinger eller pass, selv om disse har spesielle betydninger.


Bruk av stopplapp

Når man åpner med en melding på 2-trinnet eller høyere, eller når man melder andre meldinger som innebærer et hopp, skal melderen markere dette ved å bruke stoppkortet fra meldeboksen. Dette skal etterfølges av en obligatorisk tenkepause for neste spiller på ca. 10 sekunder, før spillet settes i gang igjen ved at melderen tar vekk stoppkortet/snur det eller for eksempel sier fortsett eller vær så god. Hvis motparten har stilt spørsmål ved meldingens betydning, begynner de 10 sekundene å løpe etter at forklaring er gitt. Dette gjøres fordi en hoppmelding ofte overrasker motparten, så de skal få litt bedre tid på å tenke, uten å gi urettmessig informasjon til makker.

I tillegg til ved alle hoppmeldinger gjelder bruk av stoppkort også ved alle konkurransemeldinger på 3-trinnet og oppover, selv om det ikke skjer ved et hopp. Dette er meldinger hvor begge parene har vært med å melde på minst 2-trinnet. Det gjøres kun når det er konkurransemeldinger fordi når den ene siden har fått melde i fred opp til 3-trinnet er det sjeldent at motparten ønsker å begynne å melde noe så høyt.

Det er viktig å huske at når spilleren foran legger ned stoppkortet skal man vente i 10 sekunder før man melder, uansett om man har noe å tenke på eller ikke. Det er også veldig viktig å ikke tydelig vise at man ikke har noe å tenke på, for eksempel ved å vifte med passlappen mens man venter. Hvis ikke vil det være tydelig for makker om du tenker eller bare venter på å få melde, og det kan gi urettmessig informasjon til makker, som kan ødelegge spillet. Merk at om stopplappen ikke blir brukt har neste spiller fortsatt rett på tenkepausen på 10 sekunder.