Turneringslover

For at man skal kunne spille turneringsbridge på en rettferdig måte, må man ha et regelverk som sier hvordan man rent teknisk skal spille bridge og hva som skal skje dersom det inntreffer en uregelmessighet. Det finnes internasjonale lover for turneringsbridge som oppdateres hvert tiende år og den nyeste versjonen er fra 2017.

En PDF-utgave av lovene oversatt til norsk finnes her. I tillegg finnes det reglement for turneringer i regi av NBF.

Bridgevettregler

Innholdet bak disse ble i sin tid utarbeidet med daværende klubbleder Per Watz som pådriver. Hensikten var å bidra til utviklingen av en klubbkultur som gjør Nesodden BK til en klubb hvor medlemmene trives og som viser potensielt nye spillere hva klubben ønsker å stå for.

Norsk Bridgeforbund utviklet i sin tid beslektede «Bridgevettregler». Per var også hovedarkitekten bak NBF sin bok «Veiviseren», hvor han bl.a. avsluttet med 10 sider om betydningen av klubbkultur og medlemmenes trivsel. Boka er spesielt beregnet på tillitsvalgte i klubbene, men særlig denne delen kan også anbefales for andre interesserte.

Husk at det betyr ikke at etterlevelse av disse reglene er det eneste som skal til for å utvikle og holde vedlike en god klubbkultur – heller ikke at klubbkulturen hos oss etterhvert er blitt full av ukultur, heldigvis. Men alle medlemmer kan ha godt av en oppfrisking i ny og ne, ikke minst vi som har lagt oss til en og annen unote som andre antagelig legger bedre merke til enn vi selv.

Oversikt

 1. Møt frem i tide (les mer…)
 2. Gi beskjed hvis du ikke kan møte til påmeldt turnering
 3. Vær hyggelig mot motstandere og makker
 4. Ta spillene i stigende rekkefølge
 5. Nord/Øst kontrollerer at det er rett spill og man sitter rett
 6. Tell kortene
 7. Husk stoppkort og alertering (les mer…)
 8. Det er lov å tenke, men ikke for lenge - pass tiden
 9. Spill alltid ut fordekt
 10. Legg ikke ned meldekortene før det er spilt ut og alle har fått svar på spørsmål
 11. Ikke prat høylytt under turneringen
 12. Tilkall turneringsleder når noe ureglementert oppstår
 13. Nord er ansvarlig for å registrere resultatet på Bridgemate
 14. Øst skal kontrollere registrert resultat etter hvert spill og bekrefte
 15. Sitt ved bordet til det er annonsert bytte eller gå vekk fra bordene
 16. Når du er ferdig, forstyrr ikke andre spillere eller regnskapsfører

Hvis du vil vite hvordan du IKKE skal oppføre deg så se på denne video laget av NBF: