Nye Bridgeregler fra 1/7 2011

Annonsering

Gjeldende fra 1.7 2011

 

Åpningsmeldingene 1NT, 2kl, 2ru, 2hj og 2sp skal ikke alerteres,
men annonseres. Annonseringa skjer ved at makker til åpneren sier hva åpningen innebærer.

 

For 1NT vil det være intervall (f.eks.15-17) og eventuelt avvikende fordeling.

 

For åpninger på 2-trinnet kan konvensjons navn være nok, dersom den er kjent
og paret ikke legger avvikende betydninger i navnet.
Det sikreste er uansett å si klart hva meldingen innebærer enn navnet (f.eks. 2 spar= svake 2…9-11).

 

Obligatorisk tenkepause i første stikk

Gjeldende fra 1.7.2011

 

Stikk én fra blindemann skal håndteres som stopp-posisjoner i meldingsforløpet,
dvs. at spillefører skal ta 10-15 sekunders pause, dersom han ikke gjør det,
er riktig tempo for motspilleren til høyre å vente 10-15 sekunder før han spiller på.

 

Regler for bruk av stopp

Stopp brukes for å gi motparten 10 sekunders obligatorisk tenkepause etter en melding
som må forventes å kunne utløse behov for omtanke.
Tenkepauser er vanligst etter hoppmeldinger (inklusive åpning på 2 trinnet eller høyere)

og i konkurransepregede meldingsforløp fra 3 trinnet og oppover.

 

En Stopp-pause starter etter at motparten har fått svar på eventuelle spørsmål om betydningen av meldingen.

 

Pausen skal vare ca 10 sekunder og det er spilleren som har vist Stoppkortet (eller sagt stopp)

som markerer når pausen er slutt.

 

Konkurranse kan forventes når begge sider har meldt på 2 trinnet.

·         Dersom en side ikke melder på 3 trinnet (eller i en hel melderunde) så brukes ikke Stopp videre i meldingsforløpet.

·         Regelen gjenopptas dersom denne siden melder igjen.