Vi synes det er svært hyggelig at du viser interesse for å spille bridge i Nesodden bridgeklubb!

 

 

Dette lille informasjonsskrivet om klubben kan du nok ha nytte av:

 

Uansett hvilken erfaring og kunnskaper om bridge du måtte ha, tror vi nok at du vil finne deg hjemme i klubben vår. Formålet med Nesodden bridgeklubb er å gi alle bridgespillere i distriktet - uavhengig av bridgefaglige kunnskaper og tidligere spilleerfaring - et ukentlig tilbud om å spille bridge i en hyggelig atmosfære og vennskapelig kappedyst.

 

 

Det fine med bridge er jo at å kjenne til de grunnleggende reglene faktisk er en tilstrekkelig plattform til å spille bridge med hvem som helst – hvor som helst i hele verden! Er utgangspunktet ditt litt svakt og vaklevorent, så er det bare praksis og erfaring som skal til for å kunne bli en habil bridgespiller. Og det er i denne sammenheng at Nesodden bridgeklubb kan gi deg det tilbudet du trenger.

 

 

Det høres kanskje litt høytidlig og uvirkelig å spille bridge i en bridgeklubb, hvis man ikke føler at man fullt ut behersker alle spillets finesser. La for all del ikke det skremme deg bort! Det er det i så fall bare du selv som taper på.

 

 

I en lokal bridgeklubb som Nesodden bridgeklubb deltar spillere på alle nivåer. Blant de som spiller regelmessig i klubben vil du helt sikkert finne spillere som har det samme kunnskapsnivået om bridge som deg selv. Vi er ingen eliteklubb for de få, men roser oss selv av å ha medlemmer som hører hjemme i størsteparten av det bridgefaglige spekteret. Her vil du møte de medlemmer som ganske nylig har fullført et nybegynnerkurs - men også de som deltar i turneringer i større sammenhenger.

 

 

Kanskje det er på tide å fortelle litt mer om Nesodden bridgeklubb, og hva som foregår på spillekveldene våre:

 

 

Nesodden bridgeklubb er tilsluttet Norges Bridgeforbund og har for tiden ca. 150 medlemmer. Det gjør oss til den nest største bridgeklubben i den regionale delen av Norges Bridgeforbund som utgjør Østfold og Follo Bridgekrets. 

 

 Vi arrangerer ukentlige spillekvelder hver tirsdag i kantinen på Nesodden videregående skole fra siste uke i august til andre uke i mai. I tillegg arrangerer vi sommerbridge gjennom hele sommeren på Eklund på Jar.

  

På de ordinære spillekveldene våre deltar vanligvis 50 – 60 spillere. Ved enkelte turneringer slik som Nesoddmesterskapet vil vi spille på 14 – 18 bord.

  

Det er ikke krav om medlemskap for å stikke innom og spille på spillekveldene våre. De siste 2-3 årene har vi hatt gleden å ha hatt besøk av 100 – 120 gjestespillere på klubbkveldene i løpet av bridgesesongen. For spillere som deltar regelmessig på klubbkveldene våre, forutsetter vi medlemskap i Norges Bridgeforbund.
 

 

Her er noen faktaopplysninger om spillekveldene våre:

 

-Spillekveldene starter kl. 18.15 og varer til ca. 22.30. (Nye runder vil ikke bli igangsatt etter

 kl.22.00.)

 

-På spillekveldene arrangerer vi bridgeturneringer som kan gå over 1 til 4 spillekvelder.

 

-Turneringsavviklingen er datastøttet og vi benytter ferdig lagte spill på spillekveldene, slik at

 du får  kontinuerlig tilbakemelding om resultatet av din innsats ved bridgebordet under

 spillingen.

 

-Både av arrangementstekniske grunner og for at spillerne skal få anledning til å møte spillere

 på samme kunnskapsnivå, foregår spillingen i 2 puljer på flerkveldsturneringer. Vanligvis er

 det 6 – 8 bord i hver pulje. På enkvelds turneringer spilles på 12 – 16 bord etter

 Monradprinsippet.

 

-Hver spillekveld spiller hvert par mot alle de øvrige parene i puljen, og alle spiller de samme

 spillene i  løpet av spillekvelden. Vanligvis spilles det 3 til 4 spill mot hvert av de andre

 parene.

 

-På en spillekveld spilles gjerne mellom 24 til 28 spill – avhengig av hvor mange par som

 deltar.

 

-Det er ikke krav om at man må møte hver kveld, selv om turneringen går over flere

 spillekvelder

 

-Utgiftene til avvikling av klubbens aktiviteter dekkes ved en spilleavgift på kr.30,- pr. spiller

 pr. kveld for spillere som kjøper klippekort for 15 spillekvelder av gangen.

 For gjester som bare besøker oss av og  til er spilleavgiften kr.50,-.

 

-Medlemskap i klubben kostet i sesongen 2011  kr.450,- pr. år.  Avgiften går nesten i sin helhet

 til Norges Bridgeforbund, og fastsettes årlig med utgangspunkt i NBF’s medlemsavgifter.

 

-Du kan få kjøpt kaffe, kake og mineralvann under spillingen i vår utmerkete selvbetjenings

 kafé.

 

 

Forhåpentligvis har denne informasjonen inspirert deg til å ta Nesodden Bridgeklubb nærmere i øyesyn. Trenger du mer informasjon vil vi anbefale deg å sende en mail eller ringe til en i klubbens styre (se Styret), eller ta kontakt med et medlem du kanskje kjenner fra før (Se medlemsoversikten eller resultatlistene)

 

Føler du at du har fått nok bakgrunnsinformasjon om oss, er det bare å møte opp i kantinen på Nesodden videregående skole neste spillekveld. Vær gjerne ute i litt god tid, slik at vi kan gi deg en gjennomgang om hvordan denne spillekvelden er lagt opp.

 

Du bør nok helst ha gjort avtale med en makker for kvelden, hvis vi skal kunne garantere deg å få spille. Har du ingen makker - eller du ikke kjenner noen aktuelle kandidater - så vil vi være behjelpelig med å finne en makker til deg. Alt du har å gjøre er å kontakte et av styremedlemmene i klubben.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Per Watz

Nesodden Bridgeklubb